DEPARTAMENT TÈCNIC

Informes i peritacions

Amb intervenció de totes les titulacions possibles i requerides per a cada cas: Agent de la Propietat Immobiliària, Administrador de Finques, Arquitecte, Aparellador, Advocat, etc. Informes que, en cada cas, son visats pel col·legi professional corresponent, per que sorti efectes requerits en cada circumstància.

Assessoria tècnica

Ja s’ha comentat aquest extrem encara que cal afegir que, Arquitectes i Aparelladors de reconeguda reputació, col·laboren habitualment amb concerts especials amb la nostre companyia en benefici directe dels nostres clients, aporten tots els serveis que per a la citada intervenció poden ser precisats.